Automatska pakerica za sitna pakovanja APSS-10

Mašina je namenjena za pakovanje prehrambenih materijala u kesice forimirane sa četri vara. Poseduje tri dozirna sitema: zapreminski sa cilindrom za doziranje za tečne materijale, spiralni zapreminski za praškaste materijale i vibracioni sa elektronskom vagom za sitnozrnaste materijale.

Mašina za komadna pakovanja KP-1

Mašina je namenjena za pakovanje prehrambenih materijala. Proces pakovanja se odvija u potpuno automatizovanoj liniji. Mašina formira sama kesicu iz rolne folije, prihvata materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu kesicu.

Automatska pakerica za praškaste materijale APKP-100

Mašina je namenjena za automatsko pakovanje kafe (može pakovati i druge praškaste proizvode) u jastučaste kese i kese sa faltom, formirane iz jedne trake posredstvom „kragne“. Čeljusti utiskuju datum u var kesice, a na zahtev kupca možemo ugraditi profesionalne datumare.

Automatska pakerica za pelet (pellet) APKZ-1500

S obzirom na činjenicu da se pelet (pellet) pravi od različitih vrsta materijala: drveta, uglja, recikliranog ili životinjskog otpada, izbor mašine za pakovanje peleta (pellet), odnosno pakerice za pelet zavisi od proizvodnog kapaciteta, odnosno od količine koja se pakuje. Ova pakerica za pelet (pellet-a), je automatska i namenjena je za pakovanje peleta (pelleta-a) u PVC vreće… »