Automatska pakerica za sitna pakovanja APSS-10

Mašina je namenjena za pakovanje prehrambenih materijala u kesice forimirane sa četri vara. Poseduje tri dozirna sitema: zapreminski sa cilindrom za doziranje za tečne materijale, spiralni zapreminski za praškaste materijale i vibracioni sa elektronskom vagom za sitnozrnaste materijale.