Poluautomatska pakerica za pelet (pellet)

S obzirom na činjenicu da se pelet (pellet) pravi od različitih vrsta materijala: drveta, uglja, recikliranog ili životinjskog otpada, izbor mašine za pakovanje peleta (pellet) zavisi od proizvodnog kapaciteta, odnosno od količine koja se pakuje.

Ovo je poluautomatska mašina koja služi za pakovanje peleta (pellet-a) u vreće od 5 do 20 kg.

Tehničke karakteristike

dozatorVibracioni sa elektronskom vagom
kapacitet150-200 doza/sat
težine pakovanja5 – 20 kg
zapremina kofice32 dm³
priključni napon3×380 V, 50 Hz
kapacitet usipnika70 l
broj poslužilaca1
gabariti mašine750x600x2200
težina mašine550 kg

Opis rada mašine za pakovanje peleta (pellet-a)

Proces rada mašine za pakovanje peleta počinje sipanjem materijala koji se pakuje u koš transportera. Transporter prebacuje materijal u koš mašine, odakle se vibracionim sistemom transportuje do kofice. Kada elektronska vaga izmeri zadatu težinu zaustavlja rad tresača.

Kada radnik postavi već izrađenu kesu na usipnik mašine, nogom daje signal da pneumatski cilindri otvore koficu čime se puni džak. Kada je džak napunjen, odvodni transporter pomera džak ka varilici. Radnik postavlja otvoreni kraj džaka u čeljusti zavarivača i nogom daje sinal za zatvarenje čeljusti. Tada pneumatski cilindri zatvaraju čeljusti zavarivača, a elektronika kontroliše temperaturu i vreme varenja. Kada je zavarivanje završeno pneumatski cilindri otvaraju čeljusti i oslobađaju džak.

Odvodni transporter tada pomera gotov džak i dovodi napunjeni džak na varenje.

Kao dodatnu opremu možemo vam ponuditi:
– sistem elevatora i silosa za transport i prihvat peleta

Galerija slika