Integrisana pakerica za pelet (pellet)S obzirom na činjenicu da se pelet (pellet) pravi od različitih vrsta materijala: drveta, uglja, recikliranog ili životinjskog otpada, izbor mašine za pakovanje peleta (pellet) zavisi od proizvodnog kapaciteta, odnosno od količine koja se pakuje.

Ovo je kombinovana mašina koja služi za pakovanje peleta (pellet-a) u vreće od 5 do 25 kg.

Tehničke karakteristike

dozatorVibracioni sa elektronskom vagom
kapacitetDo 50 džakova na sat
težine pakovanja5 – 25 kg
zapremina kofice32 dm³
priključni napon3×380 V, 50 Hz
kapacitet usipnika70 l
broj poslužilaca1
gabariti mašine750x600x2200
težina mašine550 kg

Opis rada mašine za pakovanje peleta (pellet-a)

Proces rada mašine za pakovanje peleta počinje sipanjem materijala koji se pakuje u koš mašine, odakle se vibracionim sistemom transportuje do kofice. Kada elektronska vaga izmeri zadatu težinu zaustavlja rad tresača.

Kada radnik postavi već izrađenu kesu na usipnik mašine, senzor aktivira cilindre za pridržavanje džaka. Radni namesti (raspravi) džak i aktivira (dvoručnom sigurnosnom komandom) sistem za držanje džaka. Mašina zatim izdozira džak, otvori sitem za držanje džaka i približi varilicu. Radnik postavlja džak u varilicu i nogom daje signal za zavarivanje. Kada završi zavarivanje varilica pušta džak i vraća se u predhodni pololožaj.

Kao dodatnu opremu možemo vam ponuditi:
– sistem elevatora i silosa za transport i prihvat peleta

Galerija slika