vibraciona sljiva 003

Namenjena je za pakovanje zrnastih i sitnokomadnih materijala kao što su pirinač, lešnik, suvo grožđe, suncokretovo i tikvino seme, flips, čips i slično u već izrađene kese na principu vage sa povratnom spregom.

Tehničke karakteristike

dozator Vibracioni sa mehaničkom vagom
kapacitet 7-12 doza/minutu
težine pakovanja 20-1000 grama
priključni napon 3×220 V, 50 Hz
kapacitet usipnika 60 l
broj poslužilaca 1
gabariti mašine 700x600x1800
težina mašine 250 kg

Opis rada

Proces počinje sipanjem materijala koji se pakuje u koš dozera. Materijal iz koša prirodnim padom dospeva na stazu tresača. Tresač svojim vibracijama pokreće stazu tresača, koja je urađena sa blagim padom, a materijal se kreće ka kofici odmerivača. Kada se kofica napuni podešenom količinom materijala elektronika zaustavlja rad tresača. Radnik postavlja kesu na cev sakupljača, a zatim otvara koficu (čime se kesa puni materijalom). Posle zatvaranja kofice mašina automatski nastavlja sa radom (ponavlja odmeravanje).

Galerija slika