Linija za pakovanje brasna

Linija za pakovanje brašna – šećera u papirne kese 1 i 2 kg – 5 kg sve je traženija zbog velike potražnje za pakovanjem brašna i šećera i, kao što samo ime kaže, služi za pakovanje ovih sirovina.

Tehničke karakteristike

dužina linije4800
širina linije1800 mm
visina linije2750 mm
ukupna instalisana snaga5 kW
napon napajanja3×380 V, 50Hz
potrošnja vazduha200 dm3/min
radni pritisak6 bar-a
kapacitet8-12 pak/min

Opis rada

Radnik postavlja papirnu kesu u prihvatnu ruku sa držačem kese koja postavlja kesu na usip dozirnog mehanizma. Pužni elevator prihvata brašno/šećer i dopunjava koš dozirnog mehanizma. Dozirni mehanizam odmerava zadatu težinu i po dobijenom signalu puni kesu koja se nalazi na obrtnom manipulatoru. Obrtni manipulator vrši sabijanje (vibracijama) i potiskuje izdoziranu kesu ka savijačici. Savijačica nanosi lepak, savija i otiskuje pečat na kesi. Linijski manipulator odvodi zatvorenu kesu. Postiji mogućnost ugradnje šaržera za kese.

Glavni delovi linije su:

  • Pužni elevator namenjen za prihvat i transport materijala koji se pakuje.
  • Dozirni mehanizam dozira i odmerava materijal u kofici. Po pristizanju kese u predviđeni položaj puni kesu odmerenim materijalom.
  • Obrtni manipulator prihvata i postavlja kesu u položaj za doziranje zatim sabija vibracijama materijal koji se pakuje i počinje proces savijanja kese. Za pakovanja od 1 i 2 kg koristi se jedan, a za pakovanja od 5 kg je potrebo postaviti drugi manipulator.
  • Savijačica, mašina transportuje, biguje, odseca, savija i lepi gotovu napunjenu kesu. Na zatvorenoj kesi otiskuje datum proizvodnje.
  • Linijski manipulator, prihvata pakovanja i formira zadatu figuru, automatski ili radnik ručno. Kao dodatna oprema se može ponudutu termo–tunel.

Galerija slika