Automatska mašina za pakovanje treseta – humusa

Linija je namenjena za pakovanje humusa, treseta u vreće 5-25 l (opciono do 50 l).

Tehničke karakteristike

materjal za pakovanje PE
širina vreće po potrebi kupca, maksimalno 520 mm (širina folije 1100 mm)
odmeravanje elektronska vaga sihronizovana sa PLC
preklop (uzdužni var) A/B
varenje širina vara 5 mm
snaga grejača 2 kW
napon mreže 400 V
priključak vazduha 6-8 bara
kapacitet mašine 5-10 vreća u minuti
doziranje zapreminsko, težinsko i vremensko

Galerija slika

Video

Poluautomatska mašina za pakovanje treseta – humusa

Linija je namenjena za pakovanje humusa, treseta u gotove, već pripremnljene vreće 5-25 l (opciono do 50 l).

Tehničke karakteristike

materjal za pakovanje PE
širina vreće po potrebi kupca
odmeravanje elektronska vaga sihronizovana sa PLC
napon mreže 400 V
priključak vazduha 6-8 bara
kapacitet mašine 3-5 vreća u minuti
doziranje zapreminsko, težinsko i vremensko

Galerija slika