Pored automatskih pakerica možemo Vam ponuditi i veliki broj poluautomatskih pakerica raznih namena.

Poluautomatske mašine za pakovanje praškastih materijala

Poluautomatska pakerica za praškaste materijale u pakovanjima od 50 do 500g PAPE-100

Poluautomatska pakerica za praškaste materijale u pakovanjima od 50 do 5000g PAPE-500

Poluautomatska pakerica za praškaste materijale u pakovanjima od 50 do 500g PAPE-100Mašina ima mešač u košu i odgovarjuću spiralu. Odmeravanje je pomoću elektronske vage.

Ove dve mašine se razlikuju u dodatnoj spirali.

Poluautomatska pakerica za praškaste materijale u pakovanjima od 5 do 15kg PAPCE-1500

Poluautomatska pakerica za praškaste materijale u pakovanjima od 5 do 15kg PAPCE-1500Ova mašina ima odgovarajuću spiralu, klješta za držanje vreća prilikom punjenja i elektronsku vagu.

Poluautomatska pakerica za praškaste materijale u pakovanjima od 25 do 50kg PAPCE-5000

Poluautomatska pakerica za praškaste materijale u pakovanjima od 25 do 50kg PAPCE-5000Mašina poseduje silos, odgovarajuću spiralu, klješta za držanje džaka i elektronsku vagu.

Linija za pakovanje ventil vreća

Linija za pakovanje ventil vrećaLinija je namenjena za pakovanje ventil vreća. Sastoji se iz silosa, spiralnog dozera, kofice sa elektronskom vagom, sistema za punjenje džaka, vibro sabijača i odvodnog transportera.

Poluautomatske mašine za pakovanje zrnastih materijala

Poluautomatska pakerica za zrnaste materijale PAVKEP-100

Poluautomatska pakerica za zrnaste materijale PAVKEP-100Mašina radi na principu povratne sprege. Vibraciono je doziranje sa masenim odmeravanjem pomoću elektronske vage. Otvaranje je pneumatsko.

Postoji varijanta sa ručnim otvaranjem kofice kada nosi oznaku PAVKE-100.

Poluautomatska pakerica za zrnaste materijale PATCE-1500

Poluautomatska pakerica za zrnaste materijale PATCE-1500Mašina radi na principu povratne sprege. Doziranje je pomoću transportne trake sa masenim odmeravanjem pomoću elektronske vage. Na mašini postoje čeljusti za držanje džaka prilikom punjenja.

Poluautomatska pakerica za zrnaste materijale PAVKE-1500

Poluautomatska pakerica za zrnaste materijale PAVKE-1500Za pakovanje na ovoj liniji potrebno je obezbediti gotove džakove. Radnik postavlja vreću na usipnik, mašina napuni vreću zadatom težinom peleta, transportna traka odvodi džak do varilice za zatvaranje džaka.

Poluautomatske mašine za pakovanje tečnih (kremastih) materijala

Poluautomatska pakerica za kremaste materijale PAC-50

Poluautomatska pakerica za kremaste materijale PAC-50Doziranje je cilindarsko sa sistemom protiv penušanja. Duplikator ima mešač i održava zadatu temperaturu tečnosti. Veličina pakovanja je od 5 do 50g.

Poluautomatska mašina za pakovanje kremastih materijala u tegle PAC-1000

Poluautomatska mašina za pakovanje kremastih materijala u tegle PAC-1000Doziranje je cilindarsko sa sistemom protiv penušanja. Duplikator ima mešač i održava zadatu temperaturu tečnosti. Mašina ima sistem za prihvat tegli za pakovanje. Veličina pakovanja je od 200 do 1000g.