Čelik-pak u svom proizvodnom programu između ostalog nudi i mašine za pakovanje peleta (pellet). U našem asortimanu nalaze se tri vrste ovih mašina: automatske, poluautomatske i kombinovane mašine za pakovanje peleta (pellet-a).

Šta je pelet (pellet) i od čega se pravi?

Pelet (pellet) se pravi kompresovanjem sirovine, najčešće piljevine i strugotina suvog drveta, bez dodavanja vezivnih sredstava. Proizvodi se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr. Najčešće se koristi za ogrev, ali se u ovom obliku može naći i npr. stočna hrana, ugalj, životinjski ili reciklirani otpad. Granule peleta su cilindričnog oblika, i zbog svoje veličine zgodne su za transport i jednostavne su za upotrebu.

Prednosti grejanja na pelet (pellet)

pellet

Čisto gori

Drveni pelet (pellet) daleko čistije gori nego ugalj. Sagorevanje peleta (pelleta) potpomognuto je ventilatorom koji snabedeva tok vazduha do peći, a prilikom pokretanja peći na pelet (pellet) proizvodi se malo dima, dok jednom kada je peć pokrenuta, vidljivog dima više nema. Granule peleta predstavljaju kvalitetno i vrlo kalorično gorivo nakon čijeg sagorevanja ostaje samo 1 odsto pepela.

Retko loženje

Peći na pelet (pellet) u sebi imaju integrisane prostore koji se pune na svakih nekoliko dana, a većina kotlova na pelet ima i samostalne kante koje skladište pelet i za nekoliko meseci loženja. Često loženje nije potrebno – za razliku od peći na drva.

kotao

Ekonomičnost

Svakako najbitniji elemenat grejanja na pelet (pellet) je ekonomska isplativost dobijanja toplotne energije proizvedene od peleta koji je od dva do šest puta jeftiniji u odnosu na one koji se dobijaju iz ostalih goriva.

Iskorišćenost energije kod peleta je preko 90 %. Za grejanje na pelete nije neophodno imati klasični odžak jer dim može da ide i kroz običnu cev. Pelet spada u obnovljive izvore energije. U procesu sagorevanja uticaj ugljen dioksida je minimalan. Na primer 2 kg peleta napravljenog od drveta energetski je ekvivalentno jednom litru lož ulja.