Čelik-pak je usvojio standard iso 9001/2008 i u mogućnosti je da izda CE uverenje za svoje proizvode.