Pakovanje praškastih materijala u već izražene kese.