Prorezivanje formi koje su predviđene za savijanje.