Pakovanje prehrambenih materijala u kesice sa 4 vara.