Pakovanje praškastih  prehrambenih i neprehrambenih materijala.